Željana Babić

CO-FOUNDER AND CEO / XENIOS ACADEMY @

Zeljana Babić, inovativna neuroznanstvenica i poduzetnica s vizijom predstavlja spoj znanstvenog istraživanja i inovativnosti, uvodeći nas u novu epohu obrazovanja i razvoja. Sa velikom posvećenosti neuroznanosti i dubokom predanošću preoblikovanju obrazovnog pejzaža, Željana je suosnivačica i izvršna direktorica Xenios Akademije, platforme za upravljanje učenjem vođene neuroznanstvenim principima koja koristi AI i principe gamifikacije kako bi pomogla poduzećima u području hotelijerstva i turizma ka povećanju profitabilnost i zadržavanju radne snage.