TIHOMIR PRUSINA

@

Čast nam je predstaviti “doktora za vino”kako ga u Hercegovini zovu a i po svojoj profesiji i struci je doktor enologije, glavni enolog @vinarija_citluk
doc. dr. sc. Tihomir Prusina
koji nam donosi drugačiju prezentaciju i priču o vinima i partner vinariji
1.Sarajevo Toursim Summita, Vinarije Čitluk.

Tihomir Prusina rođen 1960. godine,
svoje obrazovno usmjerenje gradio je u Zagrebu gdje nakon srednje škole upisuje Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1985. godine – smjer: voćarsko-vinogradarsko-vinarski.
Magistarski rad „Utjecaj temperatura fermentacije na kemijski sastav i senzorna svojstva vina Žilavka“ obranio je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 30. siječnja 2004. godine.
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj autohtonih sojeva kvasaca Saccharomyces cerevisiae na kvalitetu vina Žilavka“ obranio je 29. srpnja 2011. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademsko zvanje dr.sc. vinogradarstva i vinarstva.
Stalno je zaposlen u Vinariji Čitluk d.d. Čitluk od 1985. godine gdje i sada radi.
Radio je na poslovima tehnologa biljne proizvodnje na plantaži, tehnologa u punionici vina, tehnolog u podrumu, a sada radi kao rukovoditelj vinarske proizvodnje i glavni enolog.
Član je društva enologa Hrvatske. Više od 20 godina sudjeluje u međunarodnim komisijama za ocjenjivanje vina: Vinovita Zagreb, Sajmu u Orahovici, Mostarskom sajmu, Sajmu Gast u Splitu i Dubrovnik FestiWine.
Od akademske godine 1997./1998. bio je vanjski suradnik na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kao asistent iz predmeta Vinarstvo, Tehnologija vina i Vinarstvo II, Senzorika i analitika vina, a od akademske 2011./2012 do sada u zvanju docenta nositelj je navedenih kolegija, a sada je u zvanju izvanrednog profesora na istom fakultetu.
Njegovi znanstveni interesi: Autohtoni kultivari Žilavka i Blatina, Arome fermentacije i kakvoća vina, Utjecaj kvasaca na kakvoću vina.

link: https://vinarija-citluk.ba/vrhunska-vina/