Srđan Milošević

@ Univerziteta Edukons

Prof. dr Srđan Milošević radi na Fakultetu poslovne ekonomije, Univerziteta Edukons zaposlen kao vanredni profesor. Predaje na osnovnim, master i doktorskim studijama. Oblasti njegovog interesovanja su: teorije u turizmu, turizam i „meka moć“ (soft power), razvoj turističkih destinacija. Učestvovao na nekoliko projekata finansiranih od strane evropskih, Republičkih i Pokrajinskih ministarstava, sekretarijata i fondova. Autor je i koautor nekoliko monografija i više radova iz oblasti turizma, učestvuje na međunarodnim naučnim konferencijama. Organizator i moderator nekoliko panel diskusija i tribina iz oblasti menadžmenta u turizmu. Član saveta za turizam AP Vojvodine. Vlasnik apartmana Angelo Custode*** u Crnoj Gori