Rob Davidson

MANAGING DIRECTOR / MICE KNOWLEDGE @

Dr. Rob Davidson je direktor MICE Knowledge, konsultantske tvrtke sa sjedištem u Londonu, specijalizirane za istraživanje i obrazovanje u industriji poslovnog turizma. Autor je sedam knjiga o konferencijama i motivacijskim putovanjima te provodi istraživačke projekte za organizacije poput Poljskog ureda za konvencije i Nacionalnog turističkog razvojnog tijela Irske. Redovno predaje kao gostujući profesor na europskim sveučilištima. Dobitnik je doktorata za tezu o tehnološkim i demografskim čimbenicima u razvoju poslovnih događaja te je osvojio nagrade za najboljeg konferencijskog govornika i nagradu za životno djelo.
2017. godine dobio je Nagradu za životno djelo na izložbi IBTM WORLD u Barceloni.