Radomir Samčević

@ Agencija HT- Direktor

Radomir Samčević, vlasnik i direktor Agencije HT za konsalting i menadžment u hotelijerstvu sa preko 30 godina iskustva u hotelskoj industriji. Sa svojim timom u poslednjih desetak godina, obavlja usluge konsaltinga kod otvaranja novih hotela, kao i u unapređenju poslovanja postojećih (širom regiona, pa čak i na drugim kontinetima). Ono po čemi se izdavaja poslovanje agencije je aktivna obuka menadžmenta i zaposlenih. Pored više priznanja koje je dobio za svoj rad, Radomir je autor dve knjige na temu hotelskog poslovanja.