Prof.dr Marija Šečibović

@ Konjic- Dean

College of Tourism and Management Konjic- Dean

Visoko profesionalna i kreativna stručnjakinja sa iskustvom u oblastima komunikacije, kumikacije i turizma, odnosa s javnošću, javnih nastupa, obrazovanja i žurnalizma. Prva i za sada jedina žena osnivačica visokoobrazovne institucije u Federaciji BiH, specijalizovane visokoškolske ustanove za turizam – Visoka škola za turizam i menadžment Konjic. Univerzitetska je profesorica na Sveučilištu Hercegovina i VSTIM Konjic. Svoju karijeru je započela u Informativnoj kući “Ibarske Novosti” Kraljevo. Na funkciji načelnice obrazovanja u Ministarstvu prosvete i sporta Vlade Republike Srbije za Raški, Rasinski i Moravički okrug bila je od 2001. do 2005.godine. U Vladi Srbije radi do 2008.godine kao savetnica ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja u Sektoru za zapošljavanje. Od 2005 – 2007. stalna članica uprave programa EU CARDS za reformu stručnog obrazovanja.
Autorica je više stručnih knjiga i naučnih radova, kao i bloga “Život je ringišpil”. Sa knjigom “Akademske veštine” (2015) uvodi novo područje istraživanja i obrazovanja u visokom obrazovanju. Otvaranjem ovog velikog polja i brzim promenama u obrazovanju, istraživanja su nastavljena tako da je 2018.objavila drugu knjigu na ovu temu “Mi, Vi i Oni.. o akademskim veštinama”. Osnivačica je Sarajevske škole poslovnih vještina.
Jedna od pokretača udruge za promicanje društvenih vrijednosti “Pozitiva BiH”. Članica je ženske mreže BiH.