Nina Kovač

@ USAID

Nina Kovač je profesionalni projektni menadžer sa 20 godina iskustva u razvojnim programima. Njena polja ekspertize uključuju inkluzivno i kvalitetno obrazovanje, zapošljivost mladih i razvoj radne snage, ljudska prava i inkluzivno društvo. Trenutno je je angažovana kao specijalista za razvoj ljudskog kapitala i osiguranje kvaliteta u okviru USAID Turizam projekta u BiH.Nina se bavi razvojem radne snage u turizmu kroz unapređenje stručnih srednjoškolskih nastavnih planova i programa, inoviranjem univerzitetskih programa prema najvišim međunarodnim standardima, kao i dizajniranjem stručnih obuka – samostalnih i na radu kod poslodavaca. Ona upravlja inicijativama usmjerenim na promociju i usvajanje standarda kvalitete i najboljih međunarodnih praksi u turizmu, ugostiteljstvu i hotelijerstvu, s ciljem pružanja izvrsnih turističkih usluga. Od 2003. godine Nina Kovač se bavi razvojem i reformom obrazovanja, u BiH i regiji. Radila je na uspostavi sistema za osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH i na Kosovu, na uvođenju inovacija u formalno obrazovanje (interkulturalno obrazovanje, ključne kompetencije i životne vještine, pristupačnije predškolsko obrazovanje) te osnaživanju žena i zaštiti ranjivih grupa. U svojoj karijeri Nina je radila na EU, UN i međunarodno finansiranim projektima za Regional Cooperation Council, UNICEF, UNDP, WUS Austria.
Nina Kovač je magistar ekonomskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Magistar poslovnog upravljanja Univerziteta u Torinu.