Nikola Avram

@ Alpha Hotel Management

Sa više od 20 godina iskustva u hotelijerstvu i turističkoj industriji, uključujući renomirane međunarodne i regionalne grupacije u jugoistočnoj Evropi kao što su Valamar Hotels & Resorts, Vienna International, Adriatic Luxury Hotels i MK Grupa – hotelska divizija, doprineo je znanjem i iskustvom u sve faze upravljanja hotelskom imovinom od koncepta i razvoja do operativnog izvršenja i dugoročnog planiranja. Nikola Avram je od 2019. godine osnivač Alpha Hotel Management kompanije i trenutno obavlja funkciju CEO. Odgovoran je za viziju kompanije, razvoj poslovanja i operativno upravljanje, pružanje izvanredne usluge gostima, u skladju sa standardima i zahtevima međunarodnih partnera za svaki zastupljeni brend, koristeći veliko poznavanje lokalnog tržišta u skladu sa sertifikatom Marriott International-a, garantuje da i vlasnici nekretnina i međunarodni partneri dobijaju najveću vrednost iz svakog projekta – od
konceptualne faze poslovanja do operativnog upravljanja. Nikola Avram se priduružio MK Grupi 2010. godine kao CEO kompanije MK Mountain Resort i od tada igra
ključnu ulogu u osmišljavanju i izvršavanju strateških planova kompanije sa ciljem jačanja strategije brenda kompanije. Bio je odgovaran za pokretanje komercijalne tranformacije kompanije u skladu s digitalizacijom i inovacijama hotelskih proizvoda i usluga. Rukovodio je većim brojem akvizicija hotela kako bi pozicirao MK Hotelsku diviziju kao vodeću regionalnu hotelsku kompaniju na Zapadnom Balkanu.