Nenad Ivanišević

@ A.P. VOJVODINA

Nenad Ivanišević rođen je 1972. godine u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Po obrazovanju je diplomirani pravnik. Stekao je zvanje magistra nauka međunarodne ekonomije a zatim i zvanje doktora ekonomskih nauka. Licencirani je stručni radnik u oblasti socijalne zaštite.
Od 1995. godine radi u Gerontološkom centru u Subotici, a od 2001. do 2014. i od 2017. do 2020. na funkciji je direktora te ustanove.
Od 2016. do 2018. godine bio je profesor predavač na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, a od 2019. do sada u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
Obavljao je dužnost državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (2014–2017) i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 2017. godine, kao i posebnog savetnika potpredsednice Vlade Republike Srbije.
Bio je poslanik u Skupštini AP Vojvodine u periodu od 2008. do 2012. godine.