Nenad Ivanišević

Pokrajinski Sekretar za privredu i turizam AP Vojvodina, Republika Srbija @

Nenad Ivanišević rođen je 1972. godine u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Po obrazovanju je diplomirani pravnik. Stekao je zvanje magistra nauka međunarodne ekonomije a zatim i zvanje doktora ekonomskih nauka. Licencirani je stručni radnik u oblasti socijalne zaštite.
Od 1995. godine radi u Gerontološkom centru u Subotici, a od 2001. do 2014. i od 2017. do 2020. na funkciji je direktora te ustanove.
Od 2016. do 2018. godine bio je profesor predavač na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, a od 2019. do sada u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
Obavljao je dužnost državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (2014–2017) i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 2017. godine, kao i posebnog savetnika potpredsednice Vlade Republike Srbije.
Bio je poslanik u Skupštini AP Vojvodine u periodu od 2008. do 2012. godine.

Dr Nenad Ivanišević, svoje bogato iskustvo u javnom sektoru, vladinim institucijama, u Gerontološkom centru Subotica, kao profesor na univerzitetu, te i kao član Pokrajinske vlade u svojstvu pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, omogućilo mu je da širok dijapazon iskustava i znanja stečenih u mnogim oblastima od strateškog značaja za razvoj privrede, infrastrukture, ali i socijalne politike danas implementira i u rad u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /home/tourisms/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078