Muamera Planjac

@ EDUKA BH

Muamera Planjac rođena u Doboju. Diplomirani ekonomista, a trenutno polaznica master studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju univerziteta u Travniku.
Više od deset godina je književna urednica u knjižarskoj kući Planjax komerc Tešanj. Član je Udruženja/udruge BH Novinari.
Karijeru u obrazovnom sektoru počela je prije pet godina, osnivajući privatnu srednju školu, Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj.
Saradnjom sa partnerima iz EU počinje raditi edukacije iz oblasti ugostiteljstva sa ciljem da polaznicima u oblasti ugostiteljstva pruži se mogućnost sticanja novih znanja, usavršavanja i specijalizacije u struci, te da turističkoj privredi ponudi rješenje nestašice educiranih i osposobljenih kadrova za proizvodnju i usluživanje hrane.