Jusuf Jamakosmanović

@ USAID

Jusuf Jamakosmanović je profesionalac sa decenijskim iskustvom u destinacijskom marketingu i avio industriji. Ima dokazano iskustvo u pružanju marketinških strategija orijentiranih na rezultate koje pokreću rast turizma i poboljšavaju reputaciju destinacije. Jusuf je radio sa relevantnim stakeholderima, uključujući aerodrome, avio kompanije i turističke organizacije, na uspostavljanju novih avio ruta i unaprijeđenu postojećih, što je rezultiralo povećanjem dolazaka turista u BiH. Ima iskustvo u radu kako sa javnim tako i sa privatnim sektorom na promociji Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu, te uspostavljanu B2B odnosa između BiH turoperatora i međunarodnih putničkih agencija. Jusufovo iskustvo uključuje rad kao specijalista za marketing u turizmu pri USAID projektu Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), gdje je odgovoran za razvoj i implementaciju marketinških strategija. Radio je i kao Regionalni predstavnik za marketing i prodaju za Turkish Airlines, gdje je provodio marketinške aktivnosti za povećanje prihoda i tržišnog udjela Turkish Airlinesa, s fokusom na incoming saobraćaj u Bosnu Hercegovinu. Jusufova ključna postignuća uključuju doprinos i podršku projektnom timu u izradi Plana taktičkog oporavka BiH koji je rezultirao kampanjom od 350.000 dolara s TripAdvisorom, kreiranje entitetskih strategija turizma u FBiH i RS, te vođenje razvoja prve „Bosnia and Herzegovina Online Travel Agent Academy“. Jusuf Jamakosmanović je 2018. godine na Sarajevo Marketing Summitu prepoznat kao marketinška superzvijezda, odajući priznanje za njegova izuzetna dostignuća u oblasti marketinga i doprinos rastu turističke industrije u Bosni i Hercegovini.