Jelena Slijepčević

CONCIERGE MANAGER/REGENT PORTO MONTENEGRO @

Rođena Tivćanka, koja je završila studije turizma sa specijalizacijom na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Master studije nastavlja u Nici, Francuska, gdje je E-Turizam nova grana koja otvara vrata novim tehnologijama kako bi se prilagodile potrebama turizma. Tokom studija obavlja praksu u hotelu Gold Star, gdje dobiva priliku da prođe kroz sve sektore u hotelu, te je veći dio vremena bila na poziciji koncijerža, zahvaljujući poznavanju engleskog i francuskog jezika. Nakon studija, 2012. godine se vraća u Crnu Goru, gdje počinje raditi kao sezonski radnik u Porto Montenegru kao nadzornik recepcije rezidencija. Tu vodi tim od 25 ljudi i nakon osposobljavanja i uspostavljanja procedura i standarda, 2017. godine traži nove izazove.

Pronalazi priliku u hotelu Regent, najprestižnijem hotelu u Boki Kotorskoj, gdje počinje raditi u sektoru koordinacije vlasnika kuća, upravljajući primopredajnim procesom od prodaje do službenog preuzimanja apartmana od strane vlasnika. Postaje ključna osoba za komunikaciju s vlasnicima tog dijela hotela, brinući se o njima, njihovim porodicama i čineći njihov boravak što ugodnijim. Nakon uspješnog vođenja primopredajnog procesa, otvara se potreba za menadžerom koncijerža, za što inicialno nije bila zainteresovana. Nakon insistiranja od strane HR-a, odlučuje se za ovu poziciju, formirajući novi tim koji bi napravio razliku i bio prepoznatljiv u hotelu. Od kraja 2018. godine vodi taj tim i sretna je što imaju prepoznatljiv rad koji klijenti cijene i zbog kojeg se vraćaju. Trenutno u timu ima šest osoba, a tokom sezone ih može biti i do dvadeset. Pored engleskog, govori francuski, razumije italijanski i uči ruski jezik.