Filip Đoković

@ HOTEL CRNI VRH DIVČIBARE

Pasionirani hotelijer i univerzitetski profesor preko 15 godina. Osnivač konsultantske firme Stradec za upravljanje hotelima i suvlasnik Visoke škole organizacionih studija „Eduka”. Preko 300 studenata iz amfiteatara regrutovao u hotele kojima upravlja u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Grčkoj. Problemske situacije kolega koji rade u hotelima su mu ideje za pisanje naučnih radova i knjiga. Jedan od osnivača konferencije MEKST koja okuplja preko 1.000 studenata turizma i hotelijerstva sa oko 30 fakulteta i visokih škola iz regiona i Zapadne Evrope. Predaje na univerzitetima u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Nemačkoj.