Haris Fazlagić

@ Visit Sarajevo

Fazlagić Haris dr.sc. rođen je u Mostaru, a specijalizirao se u području menadžmenta u sportu. Stječe magisterij i doktorat ekonomskih znanosti iz istog područja, doktorirajući na temi “Kvalitet kao model u funkciji upravljanja sportskim događajem”.
Između ostalih stručnih radova koje je objavio, ističu se “Uticaj društvene odgovornosti na interese društva”, “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne Europe u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”, “Saobraćajna politika Evropske unije”, “Norma ISO 37001:2016, potreba, implementacija i izazovi”, “Ekološki aspekti u funkciji održivog razvoja” te “Istraživanje marketinškog okruženja kao preduvjet uspješnog poslovanja”. Također, 2014. godine izdaje knjigu “Korak do Olimpijade” koja se bavi organizacijom EYOWF-a 2017. godine u Sarajevu (Omladinske zimske olimpijske igre 2019.).
Fazlagić je stekao vrijedno radno iskustvo u području menadžmenta i marketinga u sportu, kao rukovoditelj za menadžment i marketing u CSR-u (J.U. Centar za sport i rekreaciju u Sarajevu), a također je radio kao menadžer u sportu za Sportsko društvo invalida “SPID” od 2011. do 2013. godine. Također je radio kao rukovoditelj za menadžment i marketing u tvrtki Mutvak d.o.o. u Sarajevu od 2006. do 2011. godine.
Fazlagić je bio angažiran i u političkom životu, kao vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajeva od 2012. do 2016. godine, a također je bio osnivač komisije za turizam u Općinskom vijeću Centar. Bio je i kandidat za dogradonačelnika grada Sarajeva 2015. godine.
Fazlagić ima certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala. Ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju i vođenju organizacija i ljudi te se smatra uspješnim menadžerom i organizatorom.