Gorčin Dizdar

Menadžer komunikacija USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) @

Gorčin Dizdar je menadžer komunikacija USAID-ovog projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), te počasni predsjednik Fondacije “Mak Dizdar” i Festivala kulture “Slovo Gorčina”. Bio je idejni tvorac odnosno rukovodilac niza projekata u oblasti kulturnog turizma koje su financirali USAID, IOM, RCC i bosanskohercegovačke institucije, uključujući muzej “Makova hiža”, te projekte “Stolac: raskršće civilizacija” i “Stecak.map”. Diplomirao je filozofiju i književnost na univerzitetu Oxford, a doktorirao na temu simbolike stećaka na univerzitetu York u Torontu.


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /home/tourisms/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078