Emina Pašanović

ODRŽIVI TURIZAM @

Emina Pašanović je od 2014 aktivna u nevladinom sektoru, aktivno sudjelujući na projektima i aktivnostima koji se bave temama održivog razvoja, demokratizacije, položaja mladih te klimatskih promjena. Aktivno se bavi analizom pravnog okvira Bosne i Hercegovine u kontekstu zaštite okoliša, konkretnije u krivičnopravnom kontekstu. Također je surađivala s lokalnim zajednicama na razvoju održivih inicijativa koje koriste i okolišu i gospodarstvu.