Elma Slabić

@

Elma Slabić magistrantica je menadžmenta i informacionih tehnologija sa fokusom na istraživanje faktora uticaja na implementaciju umjetne inteligencije u poslovanju. Student – saradnik je centra za informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Angažmanima koju su nam interesantni za sektor turizma daje doprinos implementaciji alata umjetne inteligencije zarad optimizacije procesa, diferencijacije od konkurenata i unapređenja segmenta iskustva boravka gostiju. Uz nagrade za doprinos nauci i obrazovanju, te saradnju sa tržišnim liderima, ono što je značajno, njena uloga je premostiti jaz između menadžera i IT stručnjaka s obzirom da ova tehnologija će najviše do sada transformisati industriju turizma, već u kratkom roku.


Deprecated: Function the_block_template_skip_link is deprecated since version 6.4.0! Use wp_enqueue_block_template_skip_link() instead. in /home/tourisms/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078