Aleksandra Tatarac

FOUNDER / TA. CONSULTING @

Aleksandra Tatarac je stručnjakinja za marketing i korisničko iskustvo sa bogatim iskustvom u vodećim pozicijama u vazduhoplovnoj industriji. Od 2021. do 2023. godine, obavljala je funkciju Direktora za marketing i korisničko iskustvo u kompaniji Air Montenegro. Prethodno, u periodu od 2013. do 2021. godine, obavljala je dužnost Marketing Direktora i Rukovodioca iskustva gostiju u kompaniji Air Serbia.

Njena karijera u vazduhoplovnoj industriji započela je kao Marketing Menadžer u Jat Airways-u, gdje je radila od februara 2010. do oktobra 2013. godine. Prije toga, od 2006. do novembra 2007. godine, bila je Marketing Asistent u A&P Ltd, ovlaštenim distributerima za brend PEPSI. Također je radila kao Menadžer za marketing komunikacije u JUB d.o.o.

Svoje obrazovanje i radno iskustvo nadogradila je i kao Asistent istraživača i intervjuera u Institutu za strateška istraživanja u marketingu i medijima. Aleksandra je dokazana stručnjakinja sa bogatim znanjem i iskustvom u oblasti marketinga i korisničkog iskustva.