Oficijelna agenda 1. Sarajevo Tourism Summita

Destinacije i hotelijerstvo; ’’Investicije u turizmu’’
– Zapošljavanje, edukacija i doškolovanje u turizmu ’’Šta ćemo za radnu snagu’’
– Konferencije, sajmovi, kongresi, potencijali i prakse/ ’’MICE jučer, danas, sutra’’
– Trendovi u hotelijerstvu- planinski hoteli’’Hajdemo u planine’’
– ’’Živimo fine dining experience’’
– ’’Turističke agencije – Destinacijski turizam’’
– ’’Destinacije i njihov turistički razvoj’’
– Robert Dacešin- Travel bloger ’’Influence u turizmu’’
– prof. Almir Peštek – ‘’Virtual Reality u turizmu’’ – Edo Šabanagić ’’BiH prezentacija u Europi i svijetu’’ – 5 Million Friends of BIH